Vanliga frågor

Här är några av de vanligaste frågorna om våra tjänster och hemsidan.

Kan jag få hjälp med andra sorters ritningar än bygglovsritningar?
Vad kostar det att beställa ritningar?
Hur gör jag en beställning?
Var finns information om bygglov?
Vad är en nybyggnadskarta?
Vad står FG för?
Får jag använda ritningar som finns på Bygglov.nu?

Kan jag få hjälp med andra sorters ritningar än bygglovsritningar?
Svar: Vi hjälper såklart till med andra sorters ritningar. Hör av dig och berätta om ditt projekt för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.
Vad kostar det att beställa ritningar?
Svar: Priset varierar beroende på hur ritningsunderlag och skisser ser ut. Vilken sorts ritning och olika krav på redovisningen påverkar också priset. Vi upprättar ritningar helt anpassade till kundens specifika behov. Det enklaste sättet att få reda på vad dina ritningar kostar är därför att göra en kostnadsfri offertförfrågan.
Jag har mottagit en offert. Hur går jag vidare och gör en beställning?
Svar: Genom att skicka ett skriftligt godkännande av offerten per e‑post genomförs beställningen. Glöm inte att också ange offertnumret.
Var finns information om bygglov?
Svar: Vi har sammanställt information om bygglov på sidan Om bygglov. Det går också att hitta mer information via kommunen eller Boverket.
Vad är en nybyggnadskarta?
Svar: En bygglovsansökan eller anmälan måste innehålla en situationsplan som redovisar fastigheten sett från ovan. Situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta alternativt ett baskarteutdrag beroende på vilka krav som ställs av kommunen. För att ta reda på vilken typ av karta som behövs vänder du dig därför enklast till kommunen. Via kommunen beställer du också nybyggnadskartan.
Vad står FG för?
Svar: FG, eller färdig golvhöjd, är ett sätt att ange en byggnads höjdläge. Det är avståndet från golvets överkant till en känd referensnivå. På en nybyggnadskarta går det att utläsa referensnivån genom markerade markhöjder. Dessa anges som antal meter ovan referensnivån (t.ex. +12 meter).

Det finns mer information om mått och höjdangivelser på sidan Om ritningar.
Får man använda ritningar som finns på Bygglov.nu?
Svar: I Ritningsarkivet finns typritningar som får användas för privat bruk. Exempelvis till att söka bygglov. Kom ihåg att typritningarna i sig själva inte uppfyller kommunens krav på redovisning av lov‑ och anmälningspliktiga byggnationer utan måste anpassas med ytterligare information som till exempel höjdangivelser och avstånd till tomtgränser.

Innehåll