Introduktion till ritningar

Här följer en kort introduktion till ritningar och några olika begrepp som kan vara bra att känna till. Vi som arbetar med Bygglov.nu tycker det är kul att göra ritningar. Förhoppningsvis kan den här introduktionen hjälpa till så att även du kan komma igång och göra egna ritningar eller skisser.

Plan

För att beskriva utseendet av en byggnad på ett papper ritas olika tvådimensionella projektioner eller vyer av byggnaden. För att redovisa en byggnad behövs minst två, men oftast tre vyer. Vi börjar med den första och kanske vanligaste vyn som är i plan.

För att redovisa en byggnad i plan tänker vi oss ett horisontellt snitt genom byggnaden.

Plansnittet görs vanligtvis vid halva rumshöjden på det våningsplan som ska visas.

I en plan markeras byggnadens väggar och andra byggnadsdelar som skärs av snittet. Om en plan ritas skalenligt går det att mäta byggnadsdelarnas storlek i ritningen. I planen kan man också ange mått, oavsett om den är skalenlig eller ej.

Sektion

En sektion är en vy av ett vertikalt snitt genom byggnaden.

En sektion som skär längs med byggnaden kallas längdsektion. Ett snitt som skär byggnaden tvärs om längdsektionen kallas istället tvärsektion.

I sektionen kan man se byggnadens relation till marken och mäta såväl rums- som byggnadshöjden.

Fasad

En vinkelrät projektion eller vy av byggnadens utsida kallas för fasad.

Till skillnad från när du själv betraktar byggnaden och då olika delar av byggnaden upplevs olika stora beroende på avståndet mellan byggnadsdelarna och dig själv, så påverkar inte avståndet byggnadsdelarnas storlekar i en fasadvy. (Detsamma gäller plan- och sektionsritningar.)

Vanligtvis redovisas byggnadens utsida med en ritning per fasad. En fasad benämns med det väderstreck den riktar sig mot. Fasad mot öster exempelvis.

Marklinjer

Marken redovisas som höjdkurvor i plan och skurna marklinjer i sektion och fasad.

Om marknivån ändras, redovisas både befintliga och nya marklinjer. Den befintliga marknivån ritas med streckad linje.

Mått och höjdangivelser

Det är viktigt att visa byggnadens placering i relation till omgivningen. Genom att ange byggnadens mått och två olika avstånd vinkelrätt från tomtgränsen fixeras positionen på ritningen.

Byggnadens höjdläge anges som färdig golvhöjd (FG) och är avståndet från golvets överkant till en känd referensnivå.

Innehåll