Genom att lämna uppgifter och beskriva ditt projekt får vi möjlighet att ta fram en offert åt dig. Du kommer få information per e-post om vad för slags underlag som krävs för dina ritningar.

Kom ihåg att det alltid är kostnadsfritt att göra en offertförfrågan.

Du kommer att få en e-postbekräftelse när du har skickat offertförfrågan. Om du inte har fått någon bekräftelse efter en liten stund ber vi dig att kontrollera din skräppost. Kontrollera även inställningarna för din skräppost så att du inte går miste om övrig information som kommer att skickas till dig angående din förfrågan.

Ritningskategori

Här kan du välja mellan alternativen 'bygglov' och 'bygglovsbefriade åtgärder' beroende på vad dina ritningar ska användas till. Vi hjälper såklart gärna till med andra ritningar. Ange annan ritningskategori genom att välja 'annat'.


Åtgärd

Välj alternativ utifrån den tänkta åtgärd som ritningen ska visa. Om du inte hittar rätt alternativ i listan går det bra att ange annan åtgärd genom att välja 'annat'.

Byggnadstyp

Välj alternativ utifrån den tänkta användning som ritningen ska visa. Det går bra att ange annan byggnadstyp genom att välja 'annat'.


Beskrivning

Beskriv projektet som ritningen avser


Fastighetsuppgifter

Ange uppgifter om den fastighet ritningen avserOffertmottagare

Ange uppgifter om offertmottagare